CHM Romania

The Convention on Biological Diversity

Cefa

Cod:
ROSCI0025
Tip:
SCI
Coordonate:
Longitudine N 46º 53' 52''; Latitudine E 21º 39' 5''
Suprafață:
5.268ha
Județul:
Bihor (100%)

Harta

Descriere generală sit:

Rezervația naturală Pădurea Rădvani din apropierea comunei Cefa și zona heleșteelor Cefa constituie o zonă umedă cu importanță avifaunistică deosebită prin asigurarea condițiilor de pasaj, de hrănire și de cuibărit pentru un foarte mare număr de păsări protejate pe plan european și mondial.


Clase de habitate:

râuri, lacuri, mlaștini, turbării, culturi (teren arabil), pășuni, păduri de foioase, alte terenuri arabile.


Calitate și importanță:

Aceasta zonă umedă cu importanță avifaunistică deosebită se află pe culoarul de migrație avifaunistică Panono – Bulgar și de asemenea se învecinează pe frontieră cu aria protejată Biharugra, parte componentă a Parcului Național Koros - Maros din Ungaria. Întreaga zonă constituie un loc de refugiu a avifaunei caracteristică biotopului umed, fiind un loc de popas și de cuibărit, mai ales datorită condițiilor trofice excepționale pe care le oferă, cât și prin așezarea geografică favorabilă din punct de vedere climatic, prin izolarea relativă și nu în ultimul rând prin întinderea suprafețelor acvatice.


Management:

Custode: Administrația Parcului Natural Apuseni (APNA)
Web: http://www.parcapuseni.ro
Contact: localitatea Sudrigiu, Comuna Rieni, jud. Bihor
Tel: 0372.702242
Fax: 0259.329339
E-mail: office@parcapuseni.ro
Persoană de contact: Alin Moş – director APNA

Foto

Nu sunt fotografii disponibile

Video

Nu este disponibil