CHM Romania

The Convention on Biological Diversity

Căutare natura 2000

Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)
Bioregiunea Alpină - 120 situri
Căutare Situri
Selectati o bioregiune de pe hartă pentru a vizualiza siturile aferente.

Munţii Făgăraş

Cod:
ROSCI0122
Tip:
SCI
Coordonate:
Longitudine N 45º 31' 40''; Latitudine E 24º 44' 29''
Suprafață:
198.618 ha
Județul:
Sibiu (13%); Braşov (22%); Argeş (54%); Vâlcea (11%)

Harta

Descriere generală sit:


Habitatele sitului sunt foarte variate, începând cu cele de luncă (aninișuri, sălcete bătrane – cu suprafețe în mare parte continue și compacte), fânețe, tufărișuri, ecosisteme forestiere, alpine și subalpine. Flora este bine reprezentată fiind înregistrate peste 900 de specii de plante. Diversitatea floristică cea mai mare se observă în fânețele umede : peste 450 de specii.


Clase de habitate:

tufișuri, tufărișuri, pajiști naturale, stepe, păduri de foioase, păduri de conifer, păduri de amestec, stâncării, zone sărace în vegetație.


Calitate și importanță:

Situl propus include cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa - care polarizează o diversitate biologică terestră deosebită. Munții Făgăraș oferă habitate excelente pentru populații viabile de urs, lup, râs și capră neagră. De pe teritoriul sitului propus a fost capturată o femelă de capră neagră apreciată ca fiind cel mai mare exemplar din lume - 126 puncte CIC (1993 - Valea Arpășel, jud. Sibiu). Tot aici a fost capturat un exemplar de lup cotat ca record mondial (1978 - Valea Arpășel, jud. Sibiu). Cerbul, prezent atât în zona împădurită cât și în golul alpin, se află în acest masiv muntos la cea mai mare altitudine din Carpații României – Șaua Netedu (2200 m).


Vulnerabilitate:

creșterea animalelor, exploatarea lemnului, turismul, construcțiile cu destinație turistică.


Management

Administrator/custode: Ocolul Silvic Răşinari şi Ocolul Silvic Izvorul Florii
Web: http://www.osrasinarira.ro/; http://www.osif.ro/
Contact:
OS Răşnari - Răşinari, str. Octavian Goga, nr 1687, jud. Sibiu;
Tel: 0372765236; Fax: 0269 557 779
E-mail: osrasinarira@yahoo.com
Persoană de contact: Adrian Creţu
OS Izvorul Florii - Avrig, str. Horia, nr. 8, jud Sibiu
Tel: 0269524349; Fax: 0269524349
E-mail: prodan@oisf.ro
Persoană de contact: Ovidiu Prodan

Foto

Nu sunt fotografii disponibile

Video

Nu este disponibil