CHM Romania

The Convention on Biological Diversity

Căutare natura 2000

Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)
Bioregiunea Continentală - 200 situri
Căutare Situri
Selectati o bioregiune de pe hartă pentru a vizualiza siturile aferente.

Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei

Cod:
ROSPA0029
Tip:
SPA
Coordonate:
Longitudine N 45º 59' 9''; Latitudine E 22º 12' 39''
Suprafață:
55.660 ha
Județul:
Arad (54%); Hunedoara (11%); Timiş (35%)

Harta

Descriere generală sit:


Areal situat pe dealurile înalte ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografic Mureș și Bega, caracterizat de vegetație mixtă (foioase, conifere). Situl este o zonă deluroasă cu multe păduri compacte de foioase și zone deschise de o valoare rar întâlnită de-a lungul Mureșului.


Clase de habitate:

râuri, lacuri, culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase, alte terenuri artificiale (localități, mine), habitate de păduri (păduri în tranziție).


Calitate și importanță:

În pădurile din zonă cuibărește probabil cea mai mare populație de ciocănitoare de stejar. Întâlnim efective importante la nivel național din 4 specii de răpitoare, acest lucru fiind posibil din cauza condițiilor excelente de cuibărit (păduri bătrâne) și de vânătoare. Cel mai important loc de hrănire al răpitoarelor și al berzelor albe și negre este în lunca Mureșului, pajiștile de aici fiind indispensabile și populației de cristel de câmp. În zonele deschise cu pâlcuri de copaci și tufărișuri găsim silvia porumbacă, caprimulgul și sfrânciocul cu fruntea neagră.


Vulnerabilitate:

defrișările tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari ; tăierile selective ale arborilor în vârstă sau ale unor specii ; adunarea lemnului pentru foc ; culegerea de ciuperci ; turismul necontrolat, amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate, vânătoarea în timpul cuibăritului prin deranjul și zgomotul cauzat de către gonaci ; vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate ; braconaj ; practicarea sporturilor extreme ; distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor ; deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului ; prinderea păsărilor cu capcane ; scoaterea puilor pentru comerț ilegal ; împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oțetar, cenușar etc.) ; împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (pășuni, fânațe etc.) ;  înmulțirea necontrolată  a speciilor invazive ; industrializare și creșterea zonelor urbane ; electrocutare și coliziune în linii electrice ; intensificarea agriculturii ; schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) ; datorită  încetării activităților agricole precum cositul sau pășunatul ; cositul în perioada de cuibărire ; cositul prea timpuriu ; arderea vegetației.


Management

Administrator/custode: Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad
Web: http://www.uvvg.ro/site/
Contact: Bd. Revoluţiei, nr 94-96, Arad, jud. Arad
Tel: 0257/280335
Fax: 0257/280 810
E-mail: rectorat@uvvg.ro
Persoană de contact: Aurel Ardelean – 0257/228 622

Foto

Nu sunt fotografii disponibile

Video

Nu este disponibil