CHM Romania

The Convention on Biological Diversity

Căutare natura 2000

Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)
Bioregiunea Continentală - 200 situri
Căutare Situri
Selectati o bioregiune de pe hartă pentru a vizualiza siturile aferente.

Cheile Turenilor

Cod:
ROSCI0034
Tip:
SCI
Coordonate:
Longitudine N 46º 36' 14''; Latitudine E 23º 42' 42''
Suprafață:
134 ha
Județul:
Cluj (100%)

Harta

Descriere generală sit:


Cheile Turenilor sunt rezultatul unor fenomene carstice manifestate în calcarele jurasice
(tithonice) aflate la contactul Munţilor Trascău cu Depresiunea Turda - Alba Iulia, parte componentă a Bazinului Transilvaniei. Aspectul rezervaţiei este acela de canion carstic în formă de V, pereţii de calcar având înălţimi cuprinse între 20 m (în dreptul carierei din Tureni, la intrarea în chei) şi 105 m pe traseul cheilor propriu-zise. Lungimea cursului Văii Racilor, deci şi a cheilor este de 1850 m.


Clase de habitate:

culturi (teren arabil), păşuni, păduri de foioase, habitate de păduri (păduri în
tranziţie).


Calitate și importanță:

Aria protejată Cheile Turenilor face parte din categoria ariilor protejate Rezervaţie Naturală, categorie care corespunde categoriei IV IUCN - arie de gestionare a habitatelor/speciilor, administrată în special pentru conservarea prin intervenţii de gospodărire.


Vulnerabilitate:

turismul, păşunatul intensiv, activităţile industriale.


Management

Administrator/custode: Consiliul Judeţean Cluj
Web: www.cjcluj.ro
Contact: Calea Dorobanţilor, nr. 106, Cluj-Napoca
Tel: 0372 64.00.00, Fax: 0372 64.00.70
E-mail: infopublic@cjcluj.ro, cjc@cjcluj.ro
Persoană de contact: Simona-Adriana Moşuţan

Foto

Nu sunt fotografii disponibile

Video

Nu este disponibil