CHM Romania

The Convention on Biological Diversity

Căutare natura 2000

Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)
Bioregiunea Continentală - 200 situri
Căutare Situri
Selectati o bioregiune de pe hartă pentru a vizualiza siturile aferente.

Cheile Turzii

Cod:
ROSCI0035
Tip:
SCI
Coordonate:
Longitudine N 46º 33' 44''; Latitudine E 23º 40' 44''
Suprafață:
326 ha
Județul:
Cluj (100%)

Harta

Descriere generală sit:


Rezervația naturală Cheile Turzii este situată la 7 km vest de municipiul Turda, în extremitatea
estică a Masivului Trascău, în lungul cursului de apă Hășdate (afluent al râului Arieș). Cheile
Turzii sunt chei epigenetice, formate în calcare de vârstă jurasică, ai căror pereți se ridică la
300-320 m față de nivelul actual al pârâului Hășdate, în cea mai mare parte foarte abrupți, aproape
verticali. Se remarcă interesante fenomene endocarstice (grote, peșteri), ceea ce imprimă valoarea
peisagistică a acestui areal. Climatul este de tip continental moderat, de dealuri împădurite, cu o
temperatură medie anuală de 8 C și cu precipitații medii anuale de 600 ml/mp. Datorită expoziției
versanților, pe toate cele 4 direcții, apar o serie întreagă de insule microclimatice, fapt ce a
favorizat instalarea și menținerea unei multitudini de comunități vegetale și faunistice


Clase de habitate:

pășuni, păduri de foioase, păduri de amestec, habitate de păduri (păduri în
tranziție).


Calitate și importanță:

În rezervația naturală Cheile Turzii s-au semnalat până în prezent peste 1030 de specii de plante,
multe dintre acestea fiind extrem de importante din punct de vedere stiințific, prin caracterul lor
endemic și/sau rar. Se semnalează prezența mai multor tipuri de asociații vegetale, caracteristice
mai multor etaje altitudinale: asociații stepice, de deal, montane, de stâncării. Se pot identifica
9 tipuri de habitate de importanță comunitară, din care 5 sunt prioritare și reprezintă 42% din
suprafața totală de protecție. În ceea ce privește valoarea avifaunistică a rezervației, s-au
semnalat în studiile de specialitate peste 111 specii de păsări, un număr important dintre acestea
fiind incluse în Anexa I a Directivei Păsări 79/CEE/409 sau în alte acorduri internaționale la care
România a aderat.


Vulnerabilitate:

pășunatul necontrolat, turismul necontrolat, sporturi extreme, exploziile puternice
de la carierele de piatră din apropiere (desprinderea unor blocuri de rocă, distrugerea traseelor de
cățărare), poluarea apei, depozitarea necontrolată a deșeurilor în amonte și în imediata vecinătate
a rezervației.


Management

Administrator/custode: Consiliul Judeţean Cluj
Web: www.cjcluj.ro ; http://www.turism-cheile-turzii.ro/home/
Contact: Calea Dorobanţilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel: 0372 64.00.00
Fax: 0372 64.00.70
E-mail: infopublic@cjcluj.ro ; cjc@cjcluj.ro
Persoană de contact: Simona-Adriana Moşuţan

Foto

Nu sunt fotografii disponibile

Video

Nu este disponibil